Toppers XIIth

ANOKHI SHRIVASTAVA
90.2%

SAKSHI RAJPOOT
85.2%

SUHANI JAIN
83%

ASHISH KUSHWAHA
82.6%

DHEERENDRA RAJPOOT
80.6%

SANSKRITI DWIVEDI
77.2%

Aditi Jha
90.25 %

Kajal Sahu
88.5%

Dev Kumar Sharma
87.75%

Manjiri Rajpoot
87%

Divyank Seth
86.75%

Mohit Sahu
86.50%

Sakshi Tiwari
84.25%

Abhishek Shrivas
81.50%

Amratesh Jain
79%

Aman Kumar Malaiya
78.75%

Sakshi Tiwari
72%

Priyanshi Soni
67%

Hritika Soni
65%

Shruti Jha
64%

Tarun Khatri
63%